Personeelsbemiddeling, robuust de toekomst in

Succesvol groeien
Ervaring, kennis en inschattingsvermogen, met deze ingrediënten wordt uw personeelsuitbreiding succesvol. Opus Novus geeft de strategische input waarmee ieder bedrijf aan enthousiaste en gekwalificeerde medewerkers komt.

Medewerkers waarmee u verder komt.
Dat zijn de veteranen en ex-militairen die zich inschrijven bij Opus Novus, echte doorzetters met veel levenservaring en doelgerichtheid.

Een ex-militair is zich terdege bewust van zijn rol in het grotere geheel en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Defensie stelt hoge eisen aan haar personeel. Zowel mentaal als fysiek hebben militairen heel wat in hun mars. Zij zijn voorbereid op een zware taak die zij door een goede samenwerking tot een goed einde moeten brengen. Medewerkers met deze achtergrond zijn echt een aanwinst voor uw bedrijf.

Wat maakt een ex-militair interessant om dienst nemen?
Naast sterk uiteenlopende vakinhoudelijke vaardigheden bezitten militairen over het algemeen genomen een aantal soft-skills die voor militair optreden basaal zijn en zeer bruikbaar zijn in civiele banen.
Niet voor niets dat veel bedrijven graag werken met medewerkers met een militaire achtergrond.

Een aantal sterk ontwikkelde soft-skills zijn:
    -  Discipline, ligt misschien voor de hand maar naast op tijd komen, houdt gedisciplineerd werken ook in dat een afspraak
     ook echt een afspraak is.

    -  Loyaliteit, naast loyaal te zijn aan een werkgever en net even een stapje meer te zetten om doelen te halen, is men
     ook loyaal ten aanzien van collega`s.

    -  Integriteit, zeker op operationeel niveau is integriteit onontbeerlijk en een grondslag voor samenwerking
     tijdens militaire operaties.

    -  Besluitvaardigheid, het nemen van besluiten wordt op elk niveau verwacht. Militairen zijn gewend aan situaties waarin
     het niet nemen van een besluit fataal kan zijn. Hier worden ze dan ook voortdurend in getraind en begeleid.

    -  Doelmatigheid, gestelde doelen zijn er om gehaald te worden. Hiervoor zijn alle bovengenoemde skills nodig.

Een aantal extra voordelen die we kunnen noemen is dat militairen zijn gewend aan verandering. Er is geen oefening, missie of functie hetzelfde. Dit vraagt om een hoge mate van aanpassingsbereidheid en vermogen om snel nieuwe dingen aan te leren.
Direct naar onze vacaturesite? Ga naar: www.charlievictor.nl     www.charlievictor.nl || Dè banensite voor ex-militair en veteraan

Opus Novus in de media:

Checkpoint - Van militaire dienst naar bedrijfsleven
FD Persoonlijk - Duidelijk en dienstbaar
Z24 - Oud-militairen zijn gewild op de civiele arbeidsmarkt
De Wereldommroep - Ex-militairen in het bedrijfsleven

Interview op Uruzgan FM

hier komt de mediaplayer.